מדיניות שמירת הפרטיות

הדוור מתייחסת בכבוד לפרטיותך המשתמש באתר. פרטים הנאספים באתר משמשים אותנו אך ורק לצורך שיווק שרותי האתר. הפרטים שתמסור באתר יישארו חסויים ולא יימסרו לאף גורם שלישי נקודה.

פרטי מנויים הנרשמים ו/או מצויים בחשבון לקוח מסויים ישמשו אך ורק אותו לצורך משלוח הודעות, דיוור וסטטיסטיקה. מערכת הדוור לא תעשה כל שימוש אחר בפרטים אלו.

להלן מידע מפורט לגבי מדיניות שמירת הפרטיות של האתר, אנא קרא מידע זה בפירוט ופעל בהתאם על מנת שתוכל להפיק מהאתר תועלת מרבית וזאת מבלי שתגרם לך אי נעימות, אי נוחות או פגיעה כלשהי. תנאים אלה, מטרתם להסביר את מדיניות הפרטיות שאנו מנהיגים באתר ומסבירים את האופן שבו אנו משתמשים בפרטים שנאספים בעת השימוש באתר.

מדיניות הפרטיות באתר מנוסחת מטעמי נוחות בלשון זכר ומתייחסת לנשים וגברים כאחד.

רשימת תפוצה ושירות עדכונים: במידה והצטרפת מיוזמתך לרשימת התפוצה שלנו (דרך האתר או טלפונית) ונתת לכך הסכמה מפורשת, האתר רשאי לשלוח אליך מדי פעם דואר אלקטרוני ו/או SMS בדבר תכנים חדשים, עדכונים, הגרלות, קופונים ומידע שיווקי. מידע זה יכול שמקורו יהיה מפורסם על ידי האתר ו/או על ידי מפרסמים אחרים. האתר אינו מוסר פרטים אישיים למפרסמים אלא אם ביקשת זאת מפורשות. ניתן בכל עת להסיר את עצמך מרשימת התפוצה.

עדכון ושירותים: חלק מהשירותים באתר (לדוגמא חוות דעת) דורשים הקלדת נתונים מזהים ובכללם מידע אישי (שם, כתובת דואר אלקטרוני ועוד) לתוך טופס. מידע זה חיוני לתפעול השירותים המוצעים באתר. אינך חייב למסור את המידע, אולם ייתכן ולא תוכל להשתמש בשירותים הללו. הנתונים שנמסרו יישמרו בבסיס נתונים של האתר.

איזה שימוש נעשה במידע: במהלך הגלישה האתר עשוי לצבור פרטים שונים על הדפים בהם גלשת, שאילתות חיפוש ביצעת, מודעות, מידע שקראת ועוד. נתונים אלו נצברים בבסיס הנתונים של האתר למטרות הבאות:

  • על מנת לשפר את האתר אנו אוספים מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית בשם או כתובת.
  • לשם עיצוב האתר וביצוע התאמה אישית לצרכיך.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים המוצעים באתר על ידנו או על ידי צד שלישי.
  • על מנת לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים המצריכים הרשמה.
  • על מנת לבצע התאמה בין הפרסומות המוצגות באתר להעדפותיך.
  • על מנת ליצור איתך קשר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצד ג, לרבות מפרסמים. כאמור, מידע זה אינו מזהה אותך אישית בשם או כתובת.

מסירת מידע לצד שלישי: האתר לא יעביר לצד ג כלשהו את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במידה ויתקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה על מסירת פרטים אודותייך לצד ג’.
  • במידה ותפר את תנאי השימוש של האתר או תבצע פעולות שבניגוד לחוק כלפי הדוור ו/או האתר.
  • בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר או בכל מחלוקת תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים כנגד צד ג”” כלשהו שבו יש לאתר צד.
  • אם הדוור תפעיל את האתר במסגרת תאגיד אחר, תמכור את פעילות האתר, תתמזג או תמזג גוף שלישי או תעביר את פעילות האתר בצורה כלשהי, יהיה באפשרותה להעביר מידע שנצבר אודותיך וכל חומר סטטיסטי שבידה לצד ג האמור ובלבד שצד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

עוגיות (“Cookies”): עוגיות הם קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי בקשה משרת האתר ומאחסנם בדיסק הקשיח. חלק מה-Cookies ייפקעו ברגע שתסגור את הדפדפן, ואחרות יישמרו עד שיימחקו על ידי מערכת ההפעלה. האתר משתמש ב-Cookies לצורך איסוף נתונים, הסל שלי ומידע סטטיסטי, לאימות פרטים, התאמה של דפים ותוצאות חיפוש לצרכיך והעדפותיך וסיוע בגלישה. ה-Cookies יכולים להכיל מידע אודות הדפים שבם ביקרת, פרסומות בהם צפית וסימולי מידע שאתה נוהג לצפות בו. בשום אופן ולמען הסר ספק לא ניתן לקבל באמצעות ה-Cookie פרטים ומידע שלא הקלדת בעצמך. בעיקר הם משמשים כדי למנוע את הצורך בהזנת פרטים מחודשת בכל מילוי טופס. אם אינך רוצה לקבל Cookies כלל, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות בדפדפן שלך. זכור, נטרול השימוש ב Cookies עלול למנוע גישה לשירותים מסוימים, ו/או להצריך הקלדה מחודשת של נתוני כניסה וטפסים.

אבטחת מידע: המידע באתר שוכן מאחורי חומת אש בשרת מאובטח במטרה להגן מפני שימוש לרעה ו/או שינוי של מידע המצוי בבסיס הנתונים. בנוסף, אנו נוקטים את מירב האמצעים הנוספים כדי להגביל את הגישה לאתר, להבחין ולאסור חיבורים ופעולות מסוימות, ע”י משתמשים לא מורשים. יחד עם זאת אנו מצהירים כי אין ביכולתנו למנוע באופן מוחלט חדירות למערכת על התוצאות שעלולות לנבוע מהן ועל כל משתמש שמוסר פרטים, לקחת זאת בחשבון לפני מסירת הפרטים.

זכות לעיון במידע: על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר המידע. אדם שעיין במידע אודותיו ומצאהו שגוי, בלתי מעודכן או ברור רשאי לפנות לאתר בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

שינויים במדיניות הפרטיות: האתר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. השינויים יהיו מיידים מפרסום המדיניות המעודכנת בכתובת זו. שינויים מהותיים בהוראות אודות המידע האישי שמסרת, יפורסמו בעמוד הבית.

גלישה נעימה !

Israel

נרשמים ומתחילים לדוור!

לרשותכם 500 הודעות מייל ל-30 ימים הקרובים. נסו את עורך ההודעות שלנו ושלחו ניוזלטר מעוצב. צרו דפי נחיתה מקצועיים. שלחו הודעות SMS וקדמו את העסק שלכם.

פרטי גישה למערכת וטיפים יישלחו אליכם למייל.
משתמשים חדשים בלבד.

נרשמים ומתחילים לדוור!

לרשותכם 500 הודעות מייל ל-30 ימים הקרובים. נסו את עורך ההודעות שלנו ושלחו ניוזלטר מעוצב. צרו דפי נחיתה מקצועיים. שלחו הודעות SMS וקדמו את העסק שלכם.

פרטי גישה למערכת וטיפים יישלחו אליכם למייל.
משתמשים חדשים בלבד.

דילוג לתוכן