בחבילה חודשית היתרה נטענת מחדש כל חודש והחיוב הינו אחת לחודש.פלטינה
580 ₪
לחודש
20,000 מנויים
140,000 הודעות
הזמן כעת
זהב
330 ₪
לחודש
10,000 מנויים
70,000 הודעות
הזמן כעת
מתקדמים
150 ₪
לחודש
3,000 מנויים
21,000 הודעות
הזמן כעת
מתחילים
90 ₪
לחודש
1,000 מנויים
7,000 הודעות
הזמן כעת
בחבילה שנתית רוכשים בנק עם מכסת הודעות שתוקפו לשנה.

פלטינה
1,250 ₪
לשנה
20,000 מנויים
20,000 הודעות
הזמן כעת
כסף
400 ₪
לשנה
5,000 מנויים
5,000 הודעות
הזמן כעת


בחבילת SMS רוכשים בנק עם מכסת הודעות SMS שתוקפו לשנה.

700 ₪
לשנה
10,000 הודעות
הזמן כעת
500 ₪
לשנה
5,000 הודעות
הזמן כעת
140 ₪
לשנה
1,000 הודעות
הזמן כעת
90 ₪
לשנה
500 הודעות
הזמן כעת